In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Nedfan geleverde goederen, door Nedfan worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen ongeschonden, ongebruikt en zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Nedfan behoren. In een dergelijk geval waarin Nedfan zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met retourskosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke ordersom (exclusief vrachtkosten en administratiekosten) zulks met een minimum van € 50,00. Luchtkanalen en toebehoren, afwijkende producten en of specials kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd worden. Deze worden altijd volledig berekend. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling van de factuur.